blogpost-title

İdarəetmə

Korporativ mədəniyyət

İşçilərə münasibət = müştərilərə münasibət?

Müəllif: Şahin Qədimli (shahin.gadimli@fcg.az)

Müştərilərin onun üçün əhəmiyyətli olmadığını bəyan edən sahibkarla heç zaman qarşılaşmamışam. Başqa məsələ odur ki, reallıq bəzən fərqli olur. Belə ki, bəzi sahibkarlar müştəriyönümlü xidmət mədəniyyətini necə qurmağı bilmir, digərləri buna vaxt, səy və digər resursları xərcləmək istəmirlər. Çox kiçik bir qrup da var ki, müştərilər onlar üçün ilk pretenziyayadək tacdırlar.

İşçilərə dəyər sözdə də, praktikada da daha az verirlər. Bir çox qurumlarda işçilər amansızcasına istismar olunur və onlara əsl resurs kimi baxılır. Bu hal heç gizlədilmir də. Digərlərində işçisevər bəyanatlara baxmayaraq praktika ayrıdır. Çox nadir hallarda isə əməkdaşlara biznesin ən dəyərli hissəsi kimi yanaşılır.

Müştərisi məmnun olmayan biznesin inkişaf perspektivləri rəqabətli bazarda dumanlıdır. Hazırda isə rəqabət əksər sahələrdə kəskinləşir. Biznes lap kiçik deyilsə, müştəri ilə ünsiyyətdə nə sahibkar, nə də üst rəhbərlik olur. Məmnun olmayan işçinin müştərini məmnun edəcəyinə inanmaq isə ən azı sadəlövhlükdür. Odur ki müştəriləri məmnun etmək yolunda ilk addım işçiləri məmnun etməkdir. Amma burada bir tələ var. Məmnun işçilər müştərilərin məmnun olması üçün mütləq şərt olsalar da, yeganə şərt deyillər və müştəri məmnuniyyəti üçün görülməli başqa çoxlu işlər də var.