Əməliyyat effektivliyi: 10 praktiki alət

service-img

Kimin üçün nəzərdə tutulub:  

rəhbər vəzifələrdə çalışan şəxslər və biznes proseslərin qurulması və inkişaf etdirilməsinə cavabdeh digər şəxslər.


Müddət:  

3 tam gün və ya yarım gün olmaqla 6 gün


Məzmun:  

  • Müştəri yönümlülük
  • İtkilər
  • Proses idarəetməsi
  • SİPOC sistemi və operativ monitorinqin qurulması
  • Problemin təsviri və idarə olunması
  • DMAİC sikli əsasında layihələrin idarə edilməsi və Əməliyyatların effektivliyinin artırılması
  • Dəyər yaradan axının xəritələnməsi – DYAX
  • Proseslərin xronometrajı, balanslaşdırılması və düzənlənməsi