Anbar və ehtiyatların idarə edilməsi

service-img

Kimin üçün nəzərdə tutulub:  

 • rəhbər vəzifələrdə çalışan şəxslər;
 • anbardar və ehtiyatların idarə olunması üzrə cavabdeh şəxslər


Müddət:  

1 tam gün və ya yarım gün olmaqla 2 gün


Məzmun:  


Modul: Anbar logistikası

 • Anbar logistikası üzrə ümumi anlayışlar
 • Anbarlar üzrə ümumi qəbul edilmiş proseslərinin təsnifatı
 • Anbarlar üzrə Əsas İcra Göstəriciləri
 • Əsas 6 proses üzrə optimallaşdırılma tədbirləri və təkmilləşdirmə üsulları
 • Ünvanlı saxlanma növləri
 • Vizuallaşdırma növləri

Modul: Ehtiyatların idarə edilməsi

 • Ehtiyatların təsnifatları
 • Ehtiyatların məntiqi əsaslandırmaları
 • Ehtiyatların saxlanma xərcləri
 • Ehtiyatların optimallaşdırılması üzrə 5 addım alqoritmi
 • Optimal sifariş həcmi, sifariş nöqtəsi, minimal qalıq