Mükəmməl istehsalın sütunları: TPM, 5S və SMED

service-img

Kimin üçün nəzərdə tutulub:  

İstehsalat və texniki xidmətdə çalışan rəhbər və digər əməkdaşlar


Müddət:  

2 tam gün və ya yarım gün olmaqla 4 gün


Məzmun:  

  • TPM (Avadanlıqlara Ümum Xidmət) üzrə əsas anlayışlar
  • TPM üzrə əsas göstəricilər və problemlərin fokuslaşmış həlli
  • Avtonom xidmət və təlimatlandırma
  • Planlı texniki xidmət və öncədən xəbərdarlıq
  • İnzibati proseslərin təsiri və SƏTƏM
  • 5S
  • SMED (Qısa Müddətli Keçid Prosesi)