Vau çıxış: təqdimat bacarıqları

service-img

Kimin üçün nəzərdə tutulub:  

rəhbər vəzifələrdə çalışan şəxslər, satış əməkdaşları və kütlə qarşısında çıxış edən digər şəxslər


Müddət:  

yarım gün olmaqla 2 gün


Məzmun:  

  • Təqdimat və ona hazırlıq mərhələləri;

  • Slaydların tərtibi;

  • Uğurlu təqdimatçının texnikaları;

  • Etiraz və suallarla iş.