Rəisdən əsl liderə: idarəetmə bacarıqları

service-img

Kimin üçün nəzərdə tutulub:  

rəhbər vəzifələrdə çalışan şəxslər və ya rəhbər vəzifəyə keçirilməsi planlanan şəxslər üçün


Müddət:  

2 tam gün və ya yarım gün olmaqla 4 gün
Məzmun:  

  • Liderlik, idarəetmə tərzləri, onların güclü və zəif tərəfləri;    

  • Hakimiyyət;

  • Sistemli  idarəetmənin prinsipləri; 

  • Rəhbərin məsuliyyət sahələri və vəzifələri;

  • Rəhbərin şəxsi effektivliyi;

  • İdarəetmədə tipik səhvlər;

  • İdarəetmədə  köməkçi texnikalar.